Rexobit Logo
Rexobit Logo
سلب مسئولیت : تحلیل های تکنیکال زیر توسط ربات و بطور خودکار انجام می شود و می توانید از آن بعنوان ابزار کمکی استفاده کنید. ضرر و زیان با اتکا به تحلیل زیر مسئولیتی برای رکسوبیت ندارد.
آوِ LEND
Aave

آوِ

آو یک پروتکل غیرمتمرکز مالی است که به مردم اجازه می دهد رمزارز وام بدهند یا وام بگیرند. وام دهندگان با واریز دارایی خود به استخر نقدینگی ، کمسیون دریافت می کنند سپس وام گیرندگان می توانند از رمزارز خود به عنوان وثیقه برای گرفتن وام فوری با استفاده از این نقدینگی استفاده کنند

مطالب بیشتر

کانال تلگرامی رکسوبیت