اگر بیت کوین پایین 11200 دلار بسته شود می تواند یک اصلاح قوی اتفاق افتد

0
682
خرید و فروش بیت کوین

بازدیدها: 236

قیمت بیت کوین همچنان در حرکت صعودی خود در بالای 11500 دلار قرار دارد. اگر بیت کوین 11200 را را به پایین بشکند (100SMA ساعته) می تواند یک صلاح قوی به پایین داشته باشد.

  • بیت کوین در تلاش است بالای سطوح 11500 و 11520 دلار باقی بماند.
  • قیمت اکنون در سطح پشتیبان 10400 دلار و میانگین حرکت ساده ساعتی 100 معامله می شود.
  • یک خط تمایل صعودی کلیدی با پشتیبان در نزدیکی 11400 دلار در نمودار یک ساعته وجود دارد.
  • بیت کوین می تواند یک اصلاح به پایین در صورت شکست 11200 دلار داشته باشد.

قیمت بیت کوین مومنتوم صعودی ندارد

بعد از معامله در بیشینه ماهانه در 11724 دلار ، قیمت بیت کوین شروع به یک اصلاح کرد. بیت کوین سطوح پشتیبان 11520 و 11500 دلار را شکست و به منطقه نزولی کوتاه مدت وارد شد.

قیمت 11300 دلار را تست کرد و بخوبی در بالای میانگین حرکت ساده ساعته 100 قرار گرفت. کمینه در 11315 دلار قرار دارد و قیمت بیت کوین اکنون درحال افزایش است. بیت کوین از Fib23.6% مربوط به نزول اخیر از 11724 تا 11315 دلار ، برگشت.

هرچند خریداران هنوز درتلاش هستند بالای سطوح مقاومت 11500 و 11520 دلار بروند. سطح Fib50% نیز در نزدیکی 11520 دلار قرا دارد.

در طرف پایین SMA ساعته 100 کلید ما در 11400 دلار است. همچنین یک خط تمایل صعودی کلیدی در نزدیکی 11400 دلار در نمودار یک ساعته تشکیل شده است.

اگر نزول به پایین این خط اتفاق افتد ، قیمت بیت کوین حتی می تواند تا پشتیبان 11315 دلار نزول کند. پشتیبان مهم بعدی سطح 11200 دلار است و پایین تر از آن ریسک اصلاح زیاد در کوتاه مدت وجود دارد.

رالی جدید در بیت کوین

اگر بیت کوین بالای پشتیبان 11200 بماند شانس یک رالی جدید وجود دارد. اولین مقاومت مهم در نزدیکی 11500 و 11520 دلار قرار دارد. خروج موفق به بالای سطح 11520 دلار می تواند درب ها را برای حرکت صعودی به بیشینه 11724 دلار باز کند. صعود بیشتر قیمت را تا مقاومت بزرگ 12000 بالا می برد.

منبع : newsbtc.com

خرید و فروش بیت کوین خودکار