بیت کوین اصلاح تکنیکی کلیدی را دید اما 100SMA همچنان قدرتمند است.

0
354
خرید فروش ترون

بازدیدها: 44

قیمت بیت کوین رشد خود به بالای مقاومت 11500 دلار را انجام داد. بیت کوین از 11700 دلار اصلاح شد اما احتمالا پشتیبان در نزدیکی 100SMA ساعته پیدا خواهد کرد.

  • بیت کوین سطح مقاومت کلیدی 11500 دلار را شکست و به بیشینه جدید هفتگی 11724 دلار رسید.
  • قیمت اکنون به زیر 11500 دلار اصلاح شد اما بالای میانگین حرکت ساده یک ساعته 100 قرار دارد.
  • یک خط تمایل صعودی با پشتیبان در 11320 دلار در نمودار یک ساعته تشکیل شده است (داده ها از kraken)
  • قیمت بیت کوین می تواند رشد جدید را تا زمانیکه بالای پشتیبان 11200 دلار و 100SMA ساعته است ، آغاز کند.

قیمت بیت کوین قوی باقی ماند

بعد از چندین تلاش ناموفق ، قیمت بیت کوین نهایتا مقاومت 11500 دلار را شکست. بیت کوین حتی سطح 11650 دلار را رد کرد و بخوبی در بالای میانگین حرکت ساده ساعتی 100 قرار گرفت.

بیت کوین به یک بیشینه ماهانه جدید در نزدیکی 11724 دلار رسید و سپس یک اصلاح کوچک به پایین انجام داد. یک شکست به پایین سطوح 11600 دلار و 11500 دلار اتفاق افتاد. اکنون بیت کوین سطح Fib50% مربوط به صعود از 11199 دلار به 11724 دلار را تست می کند.

مهمترین پشتیبان در نزدیکی سطح 11400 دلار قرار دارد. این مقاومت به Fib61.8% مربوط به صعود از 11199 دلار به 11724 دلار است. همچنین یک خط تمایل صعودی با پشتیبان در نزدیکی 11320 دلار در نمودار یک ساعته وجود دارد.

درصورت حرکت به بالا ، یک مقاومت کوچک در 11500 دلار وجود دارد. مقاومت کلیدی بعدی در نزدیکی سطح 11700 دلار است اما مهمترین مقاومت برای خریداران در نزدیکی 11800 دلار قرار دارد. رشد بیشتر قیمت را به 12000 دلار خواهد رساند.

منبع : newsbtc.com

خرید ترون ارزان