بیت کوین برای اولین بار پس از ژانویه 2018 به 14000 دلار رسید. در ادامه چه؟

0
576
خرید بیت کوین

بازدیدها: 183

قیمت بیت کوین در لبه بالاترین قیمت ماهانه خود بسته شد اما برای رسیدن به یک بیشینه تاریخی جدید باید 14000 دلار را بشکند.

بدون شک بیت کوین سال عجیبی داشته است که پس از سقوط تا 3700 دلار در ماه مارس در ماه های بعدی تا 14000 دلار رالی کرده است. اکنون بیت کوین به بالاترین نقطه از ژانویه 2018 یعنی قیمت 14000 دلار رسیده است.

با توجه به اینکه قیمت بیت کوین بیشینه های بالاتر و کمینه های بالاتر می سازد احتمال صعود بیت کوین بیشتر به نظر میاید. علاوه بر این ، این قدرت حتی در حالی مشاهده می شود که شاخص ارز دلار آمریکا که با آن رابطه معکوس دارد ، در میان ترس از ویروس کرونا نیز در حال بهبود است.

بیت کوین هنوز باید منطقه 13700-14250 را بشکند

نمودار هفتگی نشان می دهد که برخی سطوح حساس باید برای ادامه حرکت صعودی شکسته شوند. یکی از این سطوح ، منطقه مقاومت فعلی در اطراف 14000 دلار است. شکست این مقاومت قدرت افزایش قیمت بالایی به سمت محدوده 16500 تا 17000 دلار ایجاد خواهد کرد.

این دو سطح آخرین مقاومت های مهم برای رسیدن به بیشینه تاریخی هستند درحالیکه اکثر آلت کوین ها همچنان افت قیمت زیادی نسبت به بیشینه قیمت 2017 نشان می دهند.

دو سطح بحرانی در حرکت نزولی وجود دارد. اولین و مهمترین مورد ، ناحیه 11400-11800 دلار است. این محدوده یک منطقه مقاومت بحرانی به مدت دو سال است به این معنی که قبل از صعود بیشتر می تواند یکبار تست شود. هر چند اگر این سطح از دست برود ، منطقه پشتیبان بعدی 10100-10400 دلار است. نگهداری این دو منطقه برای صعودی ماندن حرکت بیت کوین ضروری است.

بسته شدن بالاترین کندل ماهانه برای بیت کوین ممکن است

همانطورکه نمودار ماهانه نشان می دهد بالاترین کندل ماهانه بسته شد است که برای بیت کوین ممکن است که یک دستاورد بزرگ در کل تاریخ بیت کوین باشد. هرچند این نمودار اهمیت این منطقه مقاومت را نشان می دهد که آخرین مانع قبل از به چالش کشیدن بالاترین بیشینه است.

اگر محدوده 13700-14200 شکسته شود حرکت بیشتر رو به بالا به سمت بیشینه تاریخی تقریبا تضمین می شود چراکه سطوح مقاومت چندانی در این مسیر وجود ندارد.

هر چند شروع یک چرخه صعودی جدید به طور معمول با دوره های تجمیع همراه است ، که طی آن مناطق مقاومت قبلی دوباره تست می شوند و به عنوان پشتیبانی تایید می شوند. چنین مرحله تجمیع به این معنی خواهد بود که بیت کوین به سمت 11600 دلار اصلاح خواهد شد تا قبل از حرکت اصلی به بالا پشتیبان مناسب پیدا کند.

رفتار فعلی بازار شبیه دوره 2016 است

نمودار 2016 این محدوده های تجمیع را نشان می دهد که تمایل بیت کوین به بالا از طریق آن انجام شد. هر سطح مقاومت قبلی مجدد برای تایید بعنوان پشتیان تست شد.

یک سیگنال مهم دیگر ، خرید سریع در اصلاح های بازار است. این نشان می دهد که در سقوط ها خریداران به سرعت وارد می شوند. حرکت مشابه ای می تواند در اصلاح های بازار در هفته های آتی اتفاق افتد.

سناریوی ممکن برای بیت کوین

محدده فعلی در 11400-11800 دلار یک مقاومت بحرانی است. اگر قیمت بیت کوین سقوط کرده و این پشتیبان را بشکند یک اصلاح ، سناریوی محتمل خواهد بود.

بنابراین سناریوی ممکن بیت کوین حرکت بین دو سطح 11400 و 14200 دلار است. چنین حرکتی مشابه با دوره تجمیع 2016 است.

اتر و سایر آلت کوین ها زمانی خود را نشان می دهد که بیت کوین اصلاح خود را تمام کرده و به ساختار حرکت در محدوده وارد شود.

منبع : cointelegraph.com

خرید و فروش بیت کوین