بیت کوین در نزدیکی 15600 دلار در حال مبارزه است، چگونه 100SMA می تواند جرقه حرکت به بالا را روشن کند.

0
615
خرید بیت کوین

بازدیدها: 230

قیمت بیت کوین یک افزایش جدید از کمینه 14380 دلار آغاز کرده است. بیت کوین مجددا بالای 100SMA ساعته قرار گرفته است اما باید برای رشد بیشتر از 15600 دلار بگذرد.

  • پس از معامله در قیمت پایین 14380 دلار ، بیت کوین حرکت رو به بالا را آغاز کرده است.
  • قیمت بیت کوین مجددا به بالای 15200 دلار و میانگین حرکت ساده ساعتی 100 برگشته است.
  • یک صعود به بالای خط تمایل نزولی با مقاومت در نزدیکی 15300 دلار در نمودار یک ساعته وجود دارد.
  • بیت کوین تا زمانی که بالای 100SMA ساعته قرار دارد تمایل به شکست مقاومت 15600 دلار دارد.

بیت کوین دستاوردهایش را حفظ کرده است

پس از اصلاح به پایین قوی ، قیمت بیت کوین یک پشتیبان در نزدیکی 14400 دلار پیدا کرده است. بیت کوین تا 14380 دلار پایین آمد و حرکت رو به بالای ثابتی آغاز کرد. بیت کوین از سطوح مقاومت 14800 و 15000 دلار عبور کرد.

مهمتر اینکه یک شکست مقاومت و صعود به بالای خط تمایل نزولی با مقاومت در نزدیکی 15300 دلار در نمودار یک ساعته وجود دارد. خریداران موفق شدند سطح Fib50% مربوط به اصلاح از 15990 تا 14380 را شکسته و بالا روند.

بیت کوین حتی بالای سطح 15200 دلار و میانگین حرکت ساده ساعتی 100 قرار گرفت. قیمت بیت کوین اکنون مقاومت قدرتمند در سطح 15600 دلار را پیش رو دارد.

سطح Fib76.4% مربوط به اصلاح از 15900 دلار تا 14380 دلار نیز بعنوان یک مقاومت عمل می کند. عبور از مقاومت 15600 دلار به بالا منجر به رشد بیشتر قیمت بیت کوین خواهد شد. مقاومت مهم بعدی در نزدیکی سطح 15800 دلار و بالاتر از آن در 15950 دلار است. هر رشد بیشتر می تواند قیمت را به 16000 و 16120 دلار برساند.

سطوح پشتیبان بیت کوین؟

اگر بیت کوین نتواند مقاومت 15600 دلار را بشکند ریسک نزول جدید وجود دارد. اولین پشتیبان در نزدیکی سطح 15200 دلار و میانگین حرکت ساده ساعتی 100 قرار دارد.

شکست به پایین تر از این سطح می تواند فشار فروش را زیاد کند. در چنین حالتی ، ریسک افت به سطوح پشتیبان 14800 و 14750 دلار وجود دارد.

منبع : newsbtc.com

خرید بیت کوین