بیت کوین یک خروج قوی داشت. تحلیل گران 13000 دلار را می بینند.

0
392
خرید و فروش بیت کوین

بازدیدها: 114

پس از یک دوره طولانی نوسان قیمت بیت کوین در یک محدوده کوچک ، این رمزارز توانست یک رالی کرده و از این محدوده خارج شود و قیمت به 11700 دلار رسید.

این حرکت وزن زیادی دارد چراکه با عدم وجود تمایل به بالای مشابه با بازارهای قبلی ، حاصل شده است. تحلیل گران اکنون به صورت گسترده می گویند که صعود بیشتر در کوتاه مدت ممکن است که بیت کوین اکنون بالای مقاومت کلیدی خود تثبیت شده است که قبلا در 11600 دلار بود.

هر چه مدت بیشتری این سطح به پشتیبان تبدیل شود و به پایین شکسته نشود بیت کوین می تواند رشد بیشتری را داشته باشد.

همچنان یکسری موانع در مقابل رمزارز وجود دارد. یک تحلیل گر اشاره می کند که 12000 دلار سطح کلیدی بعدی است که باید به دقت آن را تحت نظر داشت. عبور به بالای این سطح می تواند مومنتم جدی ایجاد کند که پتانسیل رسیدن به 13000 دلار را فراهم می کند.

این تحلیل گر همچنین می گوید برای اینکه بیت کوین وارد یک بازار تمام صعودی شود باید به 13000 دلار غلبه کند. عبور از این سطح می تواند رسیدن به قیمت بیشینه تاریخی بیت کوین را روی میز بگذارد.

با خروج کنترل از دست فروشندگان ، بیت کوین مومنتم قوی به دست آورده است.

در زمان نوشتن این مقاله ، بیت کوین با رشد 2 درصد در قیمت 11700 دلاری معامله می شود.

قبلا بیت کوین چندین هفته در محدوده 11200 تا 11600 دلار مانده بود که هر بار برخورد با سطح بالای این محدوده منجر به برگشت قیمت به پایین می شد.

با حرکت امروز ، قیمت بیت کوین از این سطح عبور کرد و خریداران کنترل بازار را در کوتاه مدت به دست گرفتند. بسیاری از سرمایه گذاران اکنون صعود بیشتر در روزها و هفته های آینده را پیش بینی می کنند.

اگر بدون وجود صعود در بازار سهام ، یک صعود جدیی در بیت کوین به بالا اتفاق افتد بیت کوین می تواند همبستگی خود به بازارهای سرمایه را که اخیرا ایجاد شده بود از دست بدهد.

تحلیل گر : حرکت به 13000 دلار اکنون بر روی میز است.

وقتی در مورد تمایل بیت کوین و اینکه در کوتاه مدت به کدام سمت حرکت می کند صحبت می کنیم یک تحلیل گر می گوید که صعود به بالای 12000 دلار برای صعود بیشتر بیت کوین مهم است.

او اشاره می کند که 13000 دلار اکنون جزو گزینه ها است و عبور از این سطح می تواند جرقه خرید شدید را بزند که این رمزارز را به بیشینه های جدید برساند.

“بیت کوین بالای مقاومت مهمی است. بسته شدن بالای 12000 و 13000 دلار اکنون بر روی میز است. اگر بازار کاملا صعودی می خواهید باید بیت کوین بخوبی بالای 13000 دلار بسته شود. تست مجدد و تبدیل محدوده سیاه به پشتیبان و سپس حرکت به بالا.”

ساعات پیش رو شاید برای بیت کوین حیاتی باشد که خریداران باید مومنتم خود را افزایش دهند و یا منتظر یک سقوط شدید در اثر فشار فروش باشند.

منبع : newsbtc.com

خرید فروش بیت کوین ارزان و خودکار