حجم بیت کوین هایی که توسط موسسات نگهداری می شود اکنون با حجم قبلی بازار قابل مقایسه است.

0
516
خرید دوج کوین

بازدیدها: 75

حجم بازار بیت کوین اکنون 211 میلیارد دلار است اما چهار سال قبل 6.8 میلیارد دلار بود. این رقم به تنهایی با عرضه شرکت های دولتی بیت کوین برابری می کند که می توان از آن آینده رشد ارزش این دارایی را پیش بینی کرد.

بیت کوین به اندازه ای رشد کرده است که بعنوان دارایی برای موسسات به حساب میاید که می تواند منجر به حرکت صعودی جدید شود.

آنچه زمانی در سطح دارایی های خرده محسوب می شد اکنون قویا برای هج کردن سرمایه استفاده می شود. موسسات و اخیرا شرکت های معامله گر دولتی ، بیت کوین را به ذخایر مالی خود اضافه کرده اند.

تعداد کل بیت کوین هایی که اکنون توسط پانزده شرکت نگهداری می شود ارزشی معادل 6.8 میلیارد دلار دارد و در حال افزایش است. 50 میلیون دلار تنها توسط Jack Dorsey رهبر موسسه Square اضافه شد.

این عدد مهم است زیرا تنها چهار سال قبل درست قبل از صعود شدید بیت کوین کل حجم بازار بیت کوین تنها 6.8 میلیارد دلار بود.

اگر همین الگو ادامه یابد حجم بازار بیت کوین به 6 تریلیون دلار می رسد

اگر نرخ رشد مشابه قبل ادامه یابد حجم بازار بیت کوین می تواند به موارد قابل پیش بینی برسد. دوباره برگردیم به عقب ، حجم بازار 6.8 میلیارد دلار بوده است به همین مقدار اکنون شرکت ها بیت کوین نگهداری می کنند. امروز 211 میلیارد دلار است و آماده افزایش شدید است.

اگر حجم بازار بیت کوین مشابه با زمانیکه 6.8 میلیارد دلار بود همان 3000% ROI را داشته باشد پیک بعدی می تواند حجم بازار را به 6.6 ترلیون دلار برساند.

بیت کوین مشابه سایر دارایی های قبل از آن نیست با وجود اینکه بازدی آن کاهش یافته است احتمال ادامه همین مسیر زیاد نیست. در دنیای رمزارزها هر چیزی ممکن است بویژه در شرایط اقتصادی فعلی.

حجم بازار 6.6 ترلیون دلاری می تواند قیمت بیت کوین را به 350000 دلار برای هر بیت کوین برساند. یک افزایش 3000% در سرمایه شرکت ها به تنهایی می تواند 211 میلیارد دلار وارد بازار بیت کوین کند که حجم بازار اکنون در همین عدد است.

حتی اگر اغلب این اعداد درست نباشند ، اگر تمایل شرکت ها به سمت بیت کوین ادامه یابد در چهار سال ، حجمی که توسط شرکتها نگهداری می شود به میلیاردها خواهد رسید که برای جلوگیری از رکود نیاز است.

اگر حالت دومینو اتفاق افتد و شرکت های بیشتری این روال را دنبال کنند در کنار کاهش ارزش دلار ، 6.6 تریلیون دلار شاید پیک بعدی بیت کوین باشد.

منبع : newsbtc.com

خرید دوج کوین ارزان